Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Võ Thị Sáu

Xã Trà Ka - Bắc Trà My - Quảng Nam
01668007185
nguyenbahung71@gmail.com